Tiền Giang và TP. Hồ Chí Minh hợp tác trong lĩnh vực ngành nước

Tiền Giang và TP. Hồ Chí Minh hợp tác trong lĩnh vực ngành nước

(-) Chiều 19-9, tại tỉnh Tiền Giang, Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV đã ký kết ghi nhớ chương trình hợp tác, chia sẻ thông tin về các hoạt động và bài học ngành nước.

Tiền Giang và TP. Hồ Chí Minh hợp tác trong lĩnh vực ngành nước

Ký kết ghi nhớ chương trình hợp tác, chia sẻ thông tin giữa 2 đơn vị.

Theo đó, 2 đơn vị sẽ hợp tác, chia sẻ thông tin trong việc xây dựng, ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự; xây dựng bảng mô tả chức năng, nhiệm vụ sát thực tế cho từng bộ phận chuyên môn, bảng mô tả công việc cho từng nhân viên; quản lý công tác phân công, giao việc cho từng bộ phận, cá nhân; theo dõi, đánh giá mức độ hoàn thành công việc cho từng bộ phận, cá nhân.

Đồng thời, xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí phục vụ công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành nhiệm vụ được giao cho cán bộ, công nhân viên hằng năm bảo đảm khoa học, chính xác, khách quan.

Ngoài ra, 2 doanh nghiệp còn chia sẻ kinh nghiệm giảm thất thoát nước, ứng dụng công nghệ thông tin trong cập nhật, quản lý mạng lưới đường ống cấp nước, quản lý chất lượng nước; chuẩn hóa các quy trình xây dựng cơ bản.

Bên cạnh đó, công tác dừng thu tiền tại nhà khách hàng hoặc thu qua ngân hàng và các kênh thu hộ, quá trình xây dựng và quản lý vận hành trung tâm chăm sóc khách hàng, phần mềm quản lý quá trình mua sắm vật tư thiết bị phụ tùng hóa chất, mô hình và phần mềm quản lý cụm đồng hồ khách hàng cũng được 2 công ty quan tâm, chia sẻ cùng nhau trong thời gian tới…