Tiền Giang với nhiều nổ lực trong Tháng hành động Vì trẻ em năm 2023

Tiền Giang với nhiều nổ lực trong Tháng hành động Vì trẻ em năm 2023

(THTG) Cùng với cả nước, tỉnh Tiền Giang đã phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2023 nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trọng tâm của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật.

Tiền Giang với nhiều nổ lực trong Tháng hành động Vì trẻ em năm 2023

Tiền Giang luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nỗ lực bảo đảm thực hiện quyền trẻ em.

Thời gian qua, tỉnh Tiền Giang luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nỗ lực bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, trong đó có thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện. Theo đó, Tháng hành động Vì trẻ em năm nay, các ngành các cấp tiếp tục phối hợp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là hoạt động thực hiện quyền tham gia của trẻ em tại diễn đàn để lắng nghe tiếng nói của trẻ em, qua đó kịp thời chia sẻ với các em về những khó khăn trong cuộc sống và học tập.

Trẻ em luôn mong muốn được sống an toàn, không bị xâm hại. Các em được thực hiện quyền tham gia, phát biểu, trình bày ý kiến, bày tỏ quan điểm, nhu cầu cần được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục; được chia sẻ ước mơ, suy nghĩ của mình với lãnh đạo, cơ quan, tổ chức liên quan.

Bên cạnh đó, tháng hành động năm nay tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật liên quan đến trẻ em, nhất là phổ biến cho cộng đồng, gia đình, nhà trường, trẻ em về mối nguy hiểm và hậu quả của các yếu tố, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; thông tin, thông báo, tố giác các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Thanh Xuân – Anh Tuấn