Tiếp xúc cử tri 2 xã Thân Cửu Nghĩa và Tam Hiệp

Tiếp xúc cử tri 2 xã Thân Cửu Nghĩa và Tam Hiệp

(-) Tại Hội trường UBND xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang và huyện Châu Thành vừa có buổi tiếp xúc với gần 200 cử tri của 2 xã Thân Cửu Nghĩa và Tam Hiệp.

Quang cảnh tiếp xúc cử tri) ảnh ố 1080246 Tổ Đai biểu HDND huyện.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe thông tin về kết quả Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Tiền Giang khóa IX, Kỳ họp lần thứ XIII, HĐND huyện Châu Thành khóa XI. Bên cạnh đó, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang và huyện Châu Thành đã giải trình một số kiến nghị của cử tri ở từng cấp trong lần tiếp xúc trước.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri có 11 ý kiến phản ánh, kiến nghị các vấn đề bức xúc như: Trên địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa còn một số tuyến giao thông nông thôn chưa có đèn chiếu sáng, nước ngập gây ô nhiễm ở một vài nơi gây ảnh hưởng sức khỏe, cuộc sống của nguời dân… Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được Tổ đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang và huyện Châu Thành, chính quyền xã Thân Cửu Nghĩa, xã Tam Hiệp ghi nhận và giải đáp thỏa đáng theo thẩm quyền.