Tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Thực hiện Công văn 1700 ngày 16-4-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Sở Giao thông Vận tải ban hành Thông báo 632, nội dung chính như sau:

Về vận tải hành khách đường bộ: Đối với xe buýt: Tiếp tục tạm dừng hoạt động các tuyến liên tỉnh đi/đến thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Bến Tre. Đối với tuyến từ Bến xe Tiền Giang – Bến xe Cần Đước, tỉnh Long An (thực hiện điểm cuối tại Bến phà Mỹ Lợi cũ) và các tuyến nội tỉnh trở lại hoạt động. Đơn vị vận tải bố trí biểu đồ hợp lý để phục vụ người dân đi lại và ngăn ngừa, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh; đảm bảo không chở quá 50% sức chứa và không quá 20 hành khách.

Đối với tuyến cố định: Tiếp tục tạm dừng hoạt động các tuyến cố định liên tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn 3608 ngày 15-4-2020 về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15 tháng 4 năm 2020. Các tuyến nội tỉnh trở lại hoạt động nhưng phải đảm bảo không chở quá 50% sức chứa và không quá 20 hành khách.

Xe taxi: Chỉ được hoạt động trong địa bàn tỉnh Tiền Giang. Xe hợp đồng, du lịch: Chỉ được hoạt động trong địa bàn tỉnh Tiền Giang, đảm bảo không chở quá 50% sức chứa và không quá 20 hành khách.

Trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chở người cách ly, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất được phép hoạt động liên tỉnh khi được sự chấp thuận của tỉnh/thành phố nơi đến.

Về vận tải hành khách đường thủy: Tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải các tuyến cố định, hợp đồng, bến khách ngang sông, bến phà từ Tiền Giang đi thành phố Hồ Chí Minh, Long An và ngược lại. Các bến phà, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông nội tỉnh, liên tỉnh còn lại trở lại hoạt nhưng bố trí tần suất hoạt động hợp lý, không được chở quá 50% sức chứa.

Các Bến xe khách, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, bến phà, đơn vị vận tải, người điều khiển phương tiện thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch của ngành y tế tại bến và trên phương tiện.