Toàn ngành Thanh tra đã triển khai hơn 184 ngàn cuộc thanh, kiểm tra

Toàn ngành Thanh tra đã triển khai hơn 184 ngàn cuộc thanh, kiểm tra

Dự tại điểm cầu Tiền Giang có đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.