Tổng kết công tác dân vận năm 2018

Tổng kết công tác dân vận năm 2018

(THTG) Ngày 22/01, Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức tổng kết công tác dân vận, đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang đến dự và chỉ đạo hội nghị.

vlcsnap-2019-01-22-15h07m48s393

vlcsnap-2019-01-22-15h02m58s534

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018. Ảnh: Việt Bình

Theo đánh giá chung năm 2018, thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, công tác dân vận của hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh Tiền Giang đã có sự chuyển biến tích cực. Các cấp ủy Đảng luôn coi trọng lãnh đạo và chỉ đạo công tác dân vận sát với nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực, gắn với xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội theo hướng vững mạnh; đồng thời củng cố, nâng chất các phong trào, các cuộc vận động cách mạng, vừa tập trung các công việc trọng tâm, cơ bản để phát triển lâu dài, vừa giải quyết các vấn đề bức xúc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân đã góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Công tác dân vận của hệ thống chính quyền đã có sự tập trung hơn, đặc biệt là đã ban hành kế hoạch tiếp tục làm chuyển biến mạnh mẽ công tác dân vận chính quyền trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp dân, đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; coi trọng việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền với Ban dân vận, MTTQ và đoàn thể các cấp. Chuyên đề thi đua “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Dân vận khéo – Dân vận chính quyền”.

Công tác nắm tình hình và thực hiện các chính sách đối với các giai cấp, các tầng lớp xã hội, tôn giáo, dân tộc có sự tập trung cao, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

vlcsnap-2019-01-22-15h06m56s997

 Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về tăng cường công tác giám sát phản biện xã hội, đổi nối sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng cần chủ động nắm bắt dư luận để kịp thời tham mưu xử lý những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn; nghiên cứu lý luận và thực tiễn để đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của hệ thống chính trị, hệ thống dân vận; giải quyết tốt các vấn đề bức xúc xã hội. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cả 3 loại hình cơ sở; tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền, mặt trận và các tổ chức thành viên để đưa các phong trào, các cuộc vận động đi vào chiều sâu, thực chất ; thực hiện tốt phương châm hướng về cơ sở, khắc phục tình trạng hành chính hóa.

vlcsnap-2019-01-22-15h03m38s885

Ban Dân vận Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: Việt Bình

Với những nỗ lực xuất sắc trong công tác dân vận, 11 tập thể được Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen, 39 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận của Ban Dân vận Trung ương.

Khánh Hồng

Bởi THTG