TP. Mỹ Tho ban hành quy định hướng dẫn việc đi lại trong thời gian phong tỏa, xét nghiệm phòng chống Covid-19

TP. Mỹ Tho ban hành quy định hướng dẫn việc đi lại trong thời gian phong tỏa, xét nghiệm phòng chống Covid-19

(THTG) Ngày 17-8, UBND Tp. Mỹ Tho ban hành Công văn 3497/ UBND-VP quy định và hướng dẫn việc đi lại đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phép hoạt động trong thời gian phong tỏa, để triển khai chiến dịch xét nghiệm tầm soát diện rộng SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố Mỹ Tho.

Chot kiem tra Covid 1

Chot kiem tra Covid 2

Kiểm tra giấy đi đường tại chốt kiểm dịch. Ảnh: Việt Bình

Theo đó, để kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện phong tỏa, xét nghiệm, phòng chống dịch Covid-19, UBND thành phố Mỹ Tho đề nghị: Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn; các sở, ngành tỉnh; phòng, ban, ngành thành phố; UBND phường, xã, các doanh nghiệp được phép hoạt động trên địa bàn thành phố thông báo cho cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị biết kể từ 0g ngày 18/8/2021, UBND thành phố sẽ tiến hành phong tỏa, thực hiện chiến dịch xét nghiệm, tầm soát diện rộng SARS-CoV-2 theo Kế hoạch 3481/KH-UBND. Cán bộ công chức, người lao động của các đơn vị đang cư trú trong khu vực phong tỏa sẽ không được phép rời nơi cư trú (trừ trường hợp cấp cứu).

Theo kế hoạch 3481/KH-UBND, Thành phố Mỹ Tho sẽ tiến hành phong tỏa từ 0 giờ ngày 18/8/2021 đối với khu vực 1 (gồm: Phường 2, Phường 3, Phường 8, Ấp Mỹ An – xã Mỹ Phong với 10.378 hộ, 34.550 nhân khẩu). Từ 0 giờ ngày 19/8/2021, phong tỏa đối với khu vực 2 (gồm: Phường 1, Phường 4, Phường 5, Phường 6, Phường 7 với 17.922 hộ, 72.697 nhân khẩu). Ngoài 02 khu vực phong tỏa trên, khu vực III (gồm các xã phường còn lại) sẽ bắt đầu tầm soát từ ngày 20/8/2021 và phong tỏa tùy theo tình hình diễn biến dịch.

 

Trong thời gian phong tỏa, người dân trong khu phong tỏa “ai ở yên nhà nấy”; đảm bảo nguyên tắc “bên ngoài phong tỏa; bên trong cách ly” tạm dừng toàn bộ các hoạt động kinh tế – xã hội.

UBND thành phố Mỹ Tho đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao động đang cư trú trong khu vực phong tỏa làm việc tại nhà hoặc lưu trú tại đơn vị trong thời gian thực hiện phong tỏa. Các các bộ, công chức, người lao động ngoài khu vực phong tỏa, được đến cơ quan, đơn vị làm việc theo quy định.

Để góp phần khống chế dập dịch, UBND thành phố rất mong các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn; các sở, ban, ngành tỉnh; phòng, ban, ngành thành phố, UBND phường, xã các doanh nghiệp được phép hoạt động, cùng phối hợp thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

P.H