TP. Mỹ Tho: Từ ngày 9-9, lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 giai đoạn III

Ngày 7-9-2021, Ủy ban nhân dân TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch 374 Thực hiện Chiến dịch xét nghiệm Tầm soát diện rộng SARS-CoV-2 trên địa bàn TP. Mỹ Tho giai đoạn III (gọi tắt là Chiến dịch).

b

Lực lượng Y tế lấy mẫu xét nghiệm người dân tại xã Trung An (TP. Mỹ Tho) và các mẫu test nhanh cho kết quả ngay sau đó. Ảnh Tuấn Lâm.

Mục đích thực hiện Chiến dịch: Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm chủ động toàn bộ những người trong đối tượng phải tầm soát nhằm phát hiện sớm người nhiễm SARS-CoV-2 ở các khu dân cư, tiến hành cách ly, điều trị, truy vết thần tốc, khống chế không để dịch bệnh Covid-19 lan rộng ra cộng đồng; đáp ứng kịp thời việc xét nghiệm sàng lọc, giám sát và chẩn đoán phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Dự kiến thực hiện Chiến dịch xét nghiệm Tầm soát diện rộng SARS-CoV-2 trên địa bàn TP. Mỹ Tho giai đoạn III trong 10 ngày kể từ ngày 9-9-2021.

Theo Kế hoạch thực hiện Chiến dịch thì tiến hành lấy mẫu xét nghiệm:

Đối với khu phố, ấp có nguy cơ rất cao: Mỗi hộ làm 1 test nhanh gộp 3 cho tất cả các thành viên trong gia đình, xét nghiệm 3 lần trong vòng 9 ngày, mỗi lần cách nhau 3 ngày, hộ nào thực hiện xét nghiệm riêng hộ đó, không gộp người của hộ này với người của hộ khác. Khi có kết quả test nhanh dương tính sẽ tiến hành lấy mẫu đơn RT-PCR của từng thành viên trong hộ, đồng thời phong tỏa tạm thời nơi ở của hộ, chờ kết quả RT-PCR xác định F0 và xử trí F1, F2 theo quy định.

Đối với khu phố, ấp có nguy cơ cao: Mỗi hộ làm 1 test nhanh gộp 3 cho 3 người có nguy cơ cao nhất từ các thành viên trong gia đình, xét nghiệm 3 lần trong vòng 9 ngày, mỗi lần cách nhau 3 ngày. Khi có kết quả test nhanh dương tính sẽ tiến hành lấy mẫu đơn RT-PCR của từng thành viên trong hộ, đồng thời phong tỏa tạm thời nơi ở của hộ, chờ kết quả RT-PCR xác định F0 và xử trí F1, F2 theo quy định. Trường hợp khu phố, ấp có nguy cơ cap sau 3 lần test nhanh liên tiếp không phát sinh ca F0 thì thực hiện PCR gộp 3 người đại diện của mỗi hộ gia đình để xem xét chuyển sang trang thái bình thường mới

Đối với khu phố, ấp có nguy cơ: Lấy mẫu đại diện 1 người có nguy cơ cao nhất trong gia đình, xét nghiệm PCR gộp 10, xét nghiệm 2 lần trong vòng 10 ngày, mỗi lần cách nhau 5 ngày. Khi có kết quả mẫu gộp dương tính sẽ tiến hành giải mẫu gộp, xét nghiệm PCR mẫu đơn, chờ kết quả xác định F0 và xử trí F1, F2 theo quy định.

Đối với khu phố, ấp bình thường mới: lấy mẫu 5% dân số cho đối tượng nguy cơ cao; làm test nhanh gộp 3, xét nghiệm 1 lần trong vòng 10 ngày. Khi có kết quả test nhanh dương tính sẽ tiến hành giải mẫu gộp bằng test nhanh, tiến hành lấy mẫu đơn RT-PCR của người có test nhanh đơn dương tính và từng thành viên trong hộ, đồng thời phong tỏa tạm thời nơi ở của hộ, chờ kết quả RT-PCR xác định F0 và  xử trí F1, F2 theo quy định.