TP. Mỹ Tho xét nghiệm diện rộng đợt 3 phát hiện 45 F0 trong cộng đồng

(ABO) Ngày 15-9, TP. Mỹ Tho tiếp tục tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng trong cộng đồng đợt 3 tại 10 phường với 33 khu phố. Có gần 80 đội lấy mẫu, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm người dân thực hiện xét nghiệm RT- PCR mẫu gộp và xét nghiệm test kháng nguyên mẫu gộp, nhằm kịp thời phát hiện và đưa các trường hợp nhiễm Covid-19 (F0) ra khỏi cộng đồng.

TP. Mỹ Tho phấn đấu đến ngày 18-9 sau khi hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, đảm bảo bóc tách hết F0 ra khỏi cộng đồng sẽ kiểm soát được dịch bệnh toàn diện trên địa bàn.

TP. Mỹ Tho phấn đấu đến ngày 18-9 sau khi hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, đảm bảo bóc tách hết F0 ra khỏi cộng đồng, kiểm soát được dịch bệnh toàn diện trên địa bàn.

Trước đó, từ ngày 9 đến ngày 14-9, thành phố đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên khu vực rất nguy cơ được 20.434 mẫu, phát hiện 55 mẫu gộp dương tính. Khu vực nguy cơ cao thực hiện 8.054 test nhanh và RT-PCR mẫu gộp, phát hiện 2 mẫu gộp dương tính và chờ kết quả RT-PCR.

Khu vực nguy cơ thực hiện 9.167 mẫu gộp RT-PCR, phát hiện 12 mẫu gộp dương tính. Khu vực bình thường mới chưa phát hiện mẫu gộp test nhanh, RT- PCR dương tính.

Như vậy, trong 6 ngày thành phố đã thực hiện được 25.027 mẫu test nhanh gộp và 13.756 mẫu gộp RT-PCR, kết quả từ ngày 9 đến ngày 12-9 phát hiện 45 ca F0 trong cộng đồng và giảm theo từng ngày lấy mẫu.

Cụ thể, ngày 9-9 phát hiện 21 ca F0, ngày 10 phát hiện 18 ca, ngày 11 phát hiện 2 ca, ngày 12 phát hiện 4 ca và các ngày còn lại chờ kết quả xét nghiệm từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

TP. Mỹ Tho xét nghiệm có kết quả âm tính đến đâu sẽ khoanh vùng an toàn đến đó, không cho người ra vào cho đến khi có kết quả xét nghiệm toàn bộ một xã, phường đó.

TP. Mỹ Tho phấn đấu đến ngày 18-9 sau khi hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, đảm bảo bóc tách hết F0 ra khỏi cộng đồng, kiểm soát được dịch bệnh toàn diện trên địa bàn.