Trợ lực khởi nghiệp sáng tạo

Trợ lực khởi nghiệp sáng tạo

Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN), nhất là khởi nghiệp sáng tạo, là một trong những nội dung quan trọng được UBND tỉnh đề ra trong Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 19 ngày 15-5-2018 của Chính phủ. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi tỉnh chuẩn bị tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018.

Chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là khởi nghiệp. Chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là khởi nghiệp.

1. Nhìn nhận một cách công bằng, tư duy và cách “ứng xử’’ đối với DN trên phạm vi cả nước nói chung, trên địa bàn tỉnh nói riêng thời gian qua đã có sự thay đổi đáng kể và theo chiều hướng tích cực hơn. Cùng với xu thế của cả nước, tinh thần chung được Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định là chính quyền các cấp phải nhanh chóng chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, hỗ trợ DN, hộ kinh doanh.

Có lẽ nhờ vào bước chuyển hướng quan trọng này đã giúp cho tinh thần khởi nghiệp, phát triển DN trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa sâu rộng. Một trong những điểm nhấn quan trọng thể hiện sự quyết tâm của tỉnh trong việc hỗ trợ và phát triển DN trong thời gian gần đây là số lượng DN thành lập mới đã tăng lên nhanh chóng, chưa kể số vốn đầu tư bình quân của mỗi DN khi thành lập mới cũng tăng lên đáng kể. Điều này một lần nữa minh chứng rằng những quyết tâm của tỉnh đối với cộng đồng DN đang dần phát huy hiệu quả tích cực.

Số liệu thống kê sơ bộ cho thấy, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh có gần 370 DN được thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký hơn 2.582 tỷ đồng, tăng hơn 31% về số DN và tăng 89% về vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Con số về vốn đầu tư bình quân cho mỗi DN thành lập mới trong những tháng đầu năm 2018 cũng cho thấy quy mô của mỗi DN tăng nhanh chóng. Nếu như mức vốn đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2017 của mỗi DN thành lập mới chỉ đạt khoảng 5 tỷ đồng thì sang năm 2018 đã đạt khoảng 7 tỷ đồng.

Bên cạnh các DN thành lập mới, trong 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh cũng có 128 DN đăng ký tăng vốn hoạt động, với số vốn tăng thêm hơn 1.335 tỷ đồng, tăng 41% về số DN và tăng 179 lần về vốn so với cùng kỳ.

Như vậy, nhờ những quyết tâm và động thái của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc hỗ trợ và đồng hành cùng DN nên số lượng DN thành lập mới trên địa bàn tỉnh tăng nhanh chóng, nhất là từ năm 2017 đến nay. Tính chung đến cuối tháng 6-2018, trên địa bàn tỉnh có khoảng 4.798 DN đang hoạt động.

Nếu nhìn nhận một cách tổng thể, để đạt được kết quả như thế, trong thời gian qua tỉnh đã tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ phát triển DN theo Nghị định 35 của Chính phủ và Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy về hỗ trợ và phát triển DN.

Điểm nhấn quan trọng là UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị đối thoại DN quý 1 và quý 2 đối với cộng đồng DN Vùng phía Đông và Vùng Trung tâm; tổ chức các đoàn của Tỉnh ủy đến thăm DN; thành lập Hội đồng Hỗ trợ khởi nghiệp, các câu lạc bộ khởi nghiệp và Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, các giải pháp vận động chuyển đổi hộ kinh doanh thành DN; triển khai thực hiện Kế hoạch số hóa thông tin, tài liệu, hồ sơ đăng ký DN vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký DN đối với DN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Kế hoạch chuẩn hóa dữ liệu đăng ký DN năm 2018 cũng như đẩy mạnh đăng ký DN qua mạng…

2. Hỗ trợ và phát triển DN được xác định là mục tiêu mang tính lâu dài và bền vững của tỉnh. Chính vì thế, UBND tỉnh cũng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo theo tinh thần Chỉ thị 26 ngày 6-6-2017, Chỉ thị 07 ngày 5-3-2018 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 35 ngày 16-5-2016 của Chính phủ với tinh thần các cấp, các ngành từ tỉnh đến địa phương đồng hành cùng DN, hỗ trợ và khuyến khích khởi nghiệp.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng tiến hành đa dạng các hình thức đối thoại DN theo hình thức chuyên đề, thiết thực và giải quyết đến cùng những khó khăn, vướng mắc của DN.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan sẽ thường xuyên lắng nghe và tham vấn cộng đồng DN, nhất là trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế địa phương hướng đến mục tiêu là đảm bảo các văn bản do UBND tỉnh ban hành về quy định, cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, kinh doanh của DN đều được lấy ý kiến tham gia của cộng đồng DN.

Một trong những nội dung quan trọng khác là tỉnh sẽ kịp thời và công khai thông tin các chính sách mới, các cơ chế hỗ trợ cho DN của tỉnh; hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với DN; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cũng hướng vào mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển DN, trước đó vào ngày 14-3-2017 UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch hành động nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2017 ngày 6-2-2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Mục tiêu của UBND tỉnh cũng tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh; tạo động lực mạnh mẽ thu hút đầu tư, phát triển DN, góp phần phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng xác định nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh phải theo hướng bền vững, dài hạn thông qua việc liên tục cải thiện các tiêu chí, chỉ số thành phần của Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh; trong đó tập trung vào những chỉ số thành phần có trọng số cao, điểm số xếp hạng thấp và những chỉ số thành phần ít được cải thiện, suy giảm.

Nhìn từ đòi hỏi của thực tiễn, Nghị quyết 06 về hỗ trợ và phát triển DN trên địa bàn tỉnh của Tỉnh ủy ra đời cũng đặt ra mục tiêu là tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch, thân thiện để thu hút đầu tư; phát triển DN cả về số lượng và chất lượng với quy mô hợp lý; tham gia tích cực vào chuỗi giá trị cung ứng hàng hóa và dịch vụ, đặc biệt là các mặt hàng chủ lực, đặc trưng và có lợi thế cạnh tranh, góp phần phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, DN.

Hy vọng rằng, với sự quyết tâm của tỉnh cùng với những hành động tích cực, hiệu quả, hoạt động của DN trên địa bàn tỉnh không ngừng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương và hơn hết là trợ lực có hiệu quả cho khởi nghiệp sáng tạo…

ANH PHƯƠNG

Bởi – Báo Ấp Bắc