Trùng tu ngôi đình hơn 100 tuổi, giữ nguyên hai cây bồ đề độc đáo trên nóc

Đình Tân Đông (Tiền Giang) hơn 100 năm được coi là một công trình kiến trúc cổ độc đáo khi trên nóc có 2 cây bồ đề buông rễ ôm toàn bộ ngôi đình. Dù vậy, đình Tân Đông đã xuống cấp trầm trọng.