Từ ngày 25-5, Tiền Giang mở đợt cao điểm tiêu độc sát trùng chăn nuôi trâu bò

Từ ngày 25-5, Tiền Giang mở đợt cao điểm tiêu độc sát trùng chăn nuôi trâu bò

(THTG) Nhằm giảm thiểu mật độ mầm bệnh trong lĩnh vực chăn nuôi, kinh doanh trâu, bò trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, tạo điều kiện tăng sức kháng bệnh của vật nuôi trước áp lực dịch bệnh viêm da nổi cục hiện nay, từ ngày 25/5 đến 15/6 năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) tỉnh Tiền Giang mở đợt cao điểm phun thuốc tiêu độc, sát trùng trong lĩnh vực chăn nuôi, kinh doanh trâu bò trên phạm vi toàn tỉnh.

1

Tiền Giang mở đợt cao điểm tiêu độc sát trùng chăn nuôi trâu bò. Ảnh: Đoàn Vũ

Đối với hộ chăn nuôi trâu, bò, UBND xã thông báo lịch tiêu độc khử trùng để chủ nuôi thực hiện vệ sinh cơ sở, quét dọn, thu gom phân rác, tẩy rửa chuồng trại, … và phân công cho Đội phun xịt thực hiện. Đội phun xịt tiếp nhận thuốc sát trùng, bảo hộ lao động, bình phun từ UBND xã và tổ chức phun xịt thuốc sát trùng. Để đảm bảo hiệu quả tiêu độc sát trùng, Sở NN và PTNT Tiền Giang yêu cầu Đội phun xịt phun thuốc cho từng hộ ở các vị trí gồm: khu vực chăn nuôi trâu, bò; bãi chăn thả; nơi xử lý chất thải của trâu, bò; không cấp phát thuốc sát trùng cho chủ nuôi. Riêng đối với cơ sở thu gom; cơ sở giết mổ trâu bò, UBND xã giao cán bộ nông nghiệp xã cấp thuốc sát trùng theo định mức 01 lít/cơ sở để chủ cơ sở tự phun xịt.

Để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm này, Sở NN và PTNT tỉnh Tiền Giang đề nghị cần có sự tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện của chính quyền địa phương và tổ chức đoàn thể các cấp. Phát huy nguồn lực của cơ sở trong việc tổ chức thực hiện tiêu độc khử trùng tại địa phương. Triển khai thực hiện tiêu độc khử trùng đúng đối tượng, sử dụng thuốc sát trùng đúng nồng độ, đúng kỹ thuật, nhất là phải có sự hợp tác của chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh trâu, bò trên địa bàn tỉnh.

Kim Nữ