TX. Cai Lậy: Cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân khu vực phong tỏa

TX. Cai Lậy: Cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân khu vực phong tỏa

TX. Cai Lậy đã tiến hành phong tỏa một phần ấp Quý Thành (xã Nhị Quý) và một phần ấp Quý Thạnh (xã Tân Hội) nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.