UBND tỉnh Tiền Giang họp thành viên tháng 5/2019

(THTG) Ngày 28/4, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp thành viên UBND tỉnh tháng 5 năm 2019. Cùng tham dự có các Phó chủ tịch UBND tỉnh gồm: ông Lê Văn Nghĩa và ông Phạm Anh Tuấn.

Hop thanh vien UBNDHop thanh vien UBND 1

Lãnh đạo Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Tiền Giang báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Tiền Giang tháng 4/2019. Ảnh: Trần Liêm

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Tiền Giang, tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Tiền Giang tháng 4 năm 2019 tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, trong đó có 9 chỉ số tăng từ 11 đến 22 % so với cùng kỳ. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, các thành viên UBND tỉnh đã thảo luận những nhiệm vụ đang triển khai thực hiện như: Tiến độ chuẩn bị các tờ trình HĐND tỉnh; Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ chung và tham mưu UBND tỉnh thực hiện trong tháng 5/2019, đồng thời phân tích những khó khăn bàn giải pháp tháo gỡ…

Hop thanh vien UBND 2 Hop thanh vien UBND 4 Hop thanh vien UBND 5

Lãnh đạo các sở ngành phát biểu thảo luận và đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Ảnh: Trần Liêm

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tình hình trồng cây ăn trái, nhất là cây mít và cây sầu riêng ở phía Bắc Quốc lộ 1A của các huyện phía Tây đáng báo động. Trong lĩnh vực công nghiệp, ngành công thương phân tích tình hình xuất khẩu gạo ảnh hưởng khó khăn chung, đề xuất giải pháp tình hình sản xuất hàng tồn kho cao. Lĩnh vực đầu tư phát triển khắc phục khó khăn việc triển khai xây dựng cơ bản chậm; chuẩn bị các bước tiếp theo cho các dự án, khu thương mại dịch vụ Vĩnh Kim; dự án hơn 3 hecta của khu vực quảng trường, hoàn chỉnh báo cáo dự án vòng xoay quốc lộ 50 – đường Hùng Vương; dự án Phố đi bộ bờ kè sông Tiền…

Hop thanh vien UBND 6

Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến. Ảnh: Trần Liêm

 Đối với vấn đề xây dựng nông thôn mới, ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang lưu ý cần phải đánh giá lại tiến độ thực hiện các tiêu chí ở các xã, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, đặc biệt chú ý tiêu chí điện và các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo các xã ra mắt đúng tiến độ. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp cần xây dựng kế hoạch chọn xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để triển khai thực hiện.

Hop thanh vien UBND 7

Ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến. Ảnh: Trần Liêm

Đối với vấn đề thu chi ngân sách, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các ngành, các địa phương khẩn trương hoàn thành các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản; phấn đấu thực hiện các giải pháp thu ngân sách nhà nước quý 2 đạt từ 60% kế hoạch trở lên, đồng  thời tiếp tục tháo gỡ khó khăn, phát triển doanh nghiệp theo Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy.

Hop thanh vien UBND 8 Hop thanh vien UBND 9

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu kết luận. Ảnh: Trần Liêm

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế xã hội trong 4 tháng đầu năm 2019. Với vấn đề giải ngân vốn trong những tháng đầu năm chậm, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý Sở Kế hoạch và Đầu tư cần phải xây dựng tiến độ từng công trình, phải cải tiến xây dựng cơ bản, đẩy mạnh công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện. Trong thực hiện phát triển khu vực phía Đông, cần tham mưu bổ sung dự án mở rộng phát triển du lịch lăng Trương Định huyện Gò Công Đông. Trong và ngay sau kỳ nghỉ lễ, UBND tỉnh vẫn giám sát thực tế các công trình cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, gặp gỡ giải quyết kiến nghị của dân thông qua các cuộc gặp nâng cao chất lượng hành chính công; theo dõi sát tình hình sản xuất, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông… Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng nhấn mạnh đến các nội dung quan tâm trước mắt là: hỗ trợ đầu tư  mới nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt, nước sinh hoạt, thu gom rác thải sinh hoạt…Đối với công trình cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, tỉnh Tiền Giang tập trung thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đó là trách nhiệm của cơ quan nhà nước thẩm quyền và trách nhiệm của UBND tỉnh Tiền Giang.

Về nhiệm vụ chung, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động số 21 ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 01/01/2019 của Chính phủ và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, phấn đấu để tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Thanh Thảo

Bởi THTG