Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang và HĐND các cấp được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang và HĐND các cấp được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao

(THTG) Chiều ngày 14-4, Ủy ban bầu cử tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2021-04-15-09h00m43s666

vlcsnap-2021-04-15-09h02m31s595

vlcsnap-2021-04-15-09h01m31s584

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: Công Luận

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Tiền Giang, đến thời điểm hiện tại, uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp đã hoàn thành công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, đối với ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp. Kết quả lấy ý kiến đối với 12/12 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội được lập danh sách sơ bộ trong hội nghị hiệp thương lần thứ hai, đối chiếu với các quy định của pháp luật về bầu cử, có 12 trường hợp đảm bảo tỷ lệ tín nhiệm của cử tri đạt trên 50%, đủ điều kiện đưa vào danh sách hiệp thương lần 3. Đối với người ứng cử HĐND tỉnh, có 104/105 người ứng cử được cử tri tín nhiệm 100%, đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; 01 trường hợp cử tri tín nhiệm dưới 50%, đối chiếu theo quy định, thì trường hợp này không đủ điều kiện đưa vào danh sách hiệp thương lần 3. Cấp huyện có 669 ứng cử viên được lấy ý kiến, cấp xã có 8.102 ứng cử viên được lấy ý kiến, phần lớn cử tri nơi cư trú đánh giá cao và đạt tỷ lệ tín nhiệm trên 50%.

vlcsnap-2021-04-15-09h03m23s193

vlcsnap-2021-04-15-09h03m41s918

Các thành viên Ủy ban bầu cử phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Luận

Tại Hội nghị, các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh Tiền Giang và ủy ban bầu cấp huyện đã phát biểu nhiều ý kiến đánh giá về giá tình hình thực hiện công tác bầu cử trong thời gian qua. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Tiền Giang lưu ý những nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới cần tập trung thực hiện. Trong đó, đáng chú ý là theo dõi, kiểm tra việc lập và niêm yết danh sách cử tri; tổ chức Hội nghị hiệp thương lần ba để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 vào ngày 16/4/2021; lập và niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trước ngày 28/4/2021.

vlcsnap-2021-04-15-09h08m39s998

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Tiền Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Công Luận

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Tiền Giang cũng yêu cầu Ủy ban bầu cử tỉnh và Ban Bầu cử các cấp thực hiện tốt công tác lập biên bản, báo cáo về kết quả bầu cử gửi cơ quan có thẩm quyền; đồng thời cấp phát các loại phiếu bầu, tài liệu liên quan đến bầu cử cho các Ban Bầu cử, niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND ở khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh.

Công Luận