Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất lúa

Nhờ áp dụng công nghệ cao (CNC) vào sản xuất lúa, Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Tăng Hòa (xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) đã liên kết được với nhiều doanh nghiệp để tiêu thụ lúa, giúp thành viên nâng cao thu nhập.

HTX Dịch vụ nông nghiệp Tăng Hòa được thành lập vào cuối năm 2017 với 60 thành viên, hoạt động trong lĩnh vực lúa – gạo, với diện tích sản xuất lúa khoảng 100 ha. Ngoài ra, HTX còn liên kết với nhiều nông dân trên địa bàn sản xuất lúa với diện tích khoảng 200 ha.

SẢN XUẤT LÚA SẠCH

Vừa qua, HTX Dịch vụ nông nghiệp Tăng Hòa được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang lựa chọn để thực hiện Dự án Vùng sản xuất lúa ứng dụng CNC. Theo đó, HTX có 7 ha được lựa chọn thí điểm sản xuất lúa ứng dụng CNC và hiện đã nhân rộng thêm 30 ha.

Theo ông Nguyễn Văn Nhẫn, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Tăng Hòa, khi sản xuất lúa ứng dụng CNC, nông dân sẽ được hỗ trợ 40% tiền lúa giống, phân trong 1 vụ; đồng thời, được hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật trị giá 500 ngàn đồng.

Ngoài ra, nông dân còn được hướng dẫn kỹ thuật canh tác lúa mới của Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh. Để triển khai Dự án Vùng sản xuất lúa ứng dụng CNC, HTX được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Gaing hỗ trợ 1 máy cấy lúa. Việc sử dụng máy cấy lúa giúp nông dân giảm lượng lúa giống so với cách gieo sạ thông thường, trung bình 1 ha lúa sử dụng máy cấy chỉ tốn 50 kg lúa giống.

Mô hình sản xuất lúa sạch của HTX Dịch vụ nông nghiệp Tăng Hòa.

Mô hình sản xuất lúa sạch của HTX Dịch vụ nông nghiệp Tăng Hòa.

Cũng theo ông Nhẫn, năng suất của lúa sử dụng máy cấy cao hơn so với phương pháp gieo sạ thông thường. Mặt khác, khi cấy theo hàng, nông dân sẽ dễ dàng khử lẫn các loại giống khác, đáp ứng yêu cầu về chất lượng lúa giống. Do đó, lúa giống sản xuất theo phương pháp này có giá bán cao hơn giá thị trường khoảng 1.000 đồng/kg. Những diện tích này được HTX liên kết để bán lúa giống cho các công ty. Kết quả thực tế cho thấy, năng suất lúa sản xuất ứng dụng CNC cao hơn so với sản xuất theo kiểu truyền thống khoảng 10% – 15%.

Ngoài sản xuất lúa ứng dụng CNC, HTX còn kết hợp với mô hình sản xuất lúa sạch (không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật). Khi tham gia sản xuất lúa sạch, thành viên sẽ được sử dụng phân bón lá miễn phí; HTX thu mua cao hơn giá thị trường khoảng 300 đồng/kg.

Theo ông Nhẫn, HTX sản xuất lúa sạch đến nay được 4 năm, diện tích khoảng 50 ha. Lúc đầu, năng suất lúa sạch không bằng so với sản xuất truyền thống. Tuy nhiên, qua kinh nghiệm từng vụ, HTX cùng các thành viên đã cải tiến kỹ thuật cho phù hợp, từ đó năng suất lúa tăng từ bằng đến hơn so với sản xuất truyền thống. Đối với giống lúa Nàng hoa 9, trung bình năng suất lúa đạt khoảng 6 tấn/ha. Trung bình khi tham gia sản xuất lúa sạch, thành viên sẽ thu lãi cao hơn so với sản xuất theo kiểu truyền thống khoảng 6 triệu đồng/ha.

HƯỚNG ĐẾN THƯƠNG HIỆU RIÊNG

Theo ông Nguyễn Văn Nhẫn, đối với mô hình sản xuất lúa sạch, HTX đang liên kết tiêu thụ với 2 doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh gồm: Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất Quy Nguyên, Công ty Xuân Hương. 2 doanh nghiệp này bao tiêu toàn bộ sản phẩm lúa sạch của HTX và đầu tư phân bón lá miễn phí cho nông dân.

Riêng đối với những thành viên nằm ngoài mô hình sản xuất lúa sạch, ứng dụng CNC, HTX liên kết với Công ty Lương thực Tiền Giang và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Ngọc Quang Phát (TP. Cần Thơ) để thu mua lúa với giá cao hơn giá thị trường khoảng 100 đồng/kg. Ngoài sản lượng lúa của thành viên, HTX còn liên kết với các HTX khác trên địa bàn để thu mua lúa giao cho đối tác.

Cũng theo ông Nhẫn, trong vụ lúa tới đây, HTX sẽ mở rộng diện tích sản xuất lúa sạch kết hợp ứng dụng CNC lên 100 ha; bởi đã có doanh nghiệp đặt vấn đề liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa sạch của HTX. Bên cạnh đó, HTX đang hướng đến xây dựng thương hiệu gạo cho đơn vị để tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Hiện HTX đang liên hệ với các ngành chức năng để sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng thương hiệu, thiết kế bao bì. “Ngoài cung ứng lúa gạo cho các đối tác, HTX mong muốn xây dựng thương hiệu gạo cho riêng mình để cung ứng cho thị trường, hướng tới xuất khẩu. Bởi chất lượng gạo của HTX qua test thử đã đạt chuẩn sạch, có thể xuất khẩu” – ông Nhẫn cho biết thêm.