Việt Nam có nền tảng Chính quyền số toàn diện đầu tiên

Việt Nam có nền tảng Chính quyền số toàn diện đầu tiên

Với nền tảng Chính quyền số tỉnh Tiền Giang chính thức được khai trương ngày 17-12, Việt Nam có nền tảng chính quyền số toàn diện đầu tiên, một bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số quốc gia.