Xây dựng nông thôn mới không phải vì thành tích, mà là vì người nông dân

Xây dựng nông thôn mới không phải vì thành tích, mà là vì người nông dân

(THTG) Ngày  22/8, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang giai đọan 2018-2020 và định hướng đến 2025. Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì hội nghị.

vlcsnap-2018-08-23-08h46m43s661

vlcsnap-2018-08-23-08h53m15s725

Quang cảnh cuộc họp  của Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn. Ảnh: Minh Nguyên

Trong năm 2019, dự kiến tỉnh Tiền Giang sẽ ra mắt 23 xã nông thôn mới; năm 2020 sẽ ra mắt 22 xã nông thôn mới. Đặc biệt, từ nay đến năm 2020, tỉnh Tiền Giang đặt ra mục tiêu xây dựng nông thôn mới cụ thể như sau: Có 100/144 xã đạt tỷ lệ 69,5%, được công nhận đạt chuẩn quốc gia xây dựng nông thôn mới; 10 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; 03 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; 02 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới là Chợ Gạo và Gò Công Đông; 02 đơn vị hành chính cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Công…. Dự kiến đến năm 2025, Tiền Giang có 100% xã nông thôn mới và 100% đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

vlcsnap-2018-08-23-08h52m06s904

vlcsnap-2018-08-23-08h54m40s882

Các đại biểu bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn để trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Minh Nguyên

Để đạt được các mục tiêu đề ra, các đại biểu tham dự hội nghị bàn các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn về tiêu chí bảo hiểm y tế, môi trường, xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống chính trị, an ninh trật tự, công tác chuẩn bị hồ sơ tự đánh giá các tiêu chí…

Các nội dung kiến nghị của các địa phương được các ngành liên quan giải thích, để công tác hỗ trợ của từng ngành với các xã, huyện xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả. Đặc biệt là trách nhiệm hỗ trợ thẩm định từ đề án chỉ tiêu do sở ngành quản lý. Trách nhiệm của địa phương trong kế hoạch nâng chất tiêu chí, thực hiện các tiêu chí phát sinh. Theo Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn, năm 2019 là năm đỉnh cao của tam nông nên phải đẩy mạnh phát triển sản xuất, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

vlcsnap-2018-08-23-08h54m58s155

Ông Phạm Anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Nguyên

Ông Phạm Anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị các địa phương ngoài việc tập trung thực hiện các tiêu chí xã xây dựng mới, cần tập trung rà soát lại các xã đã ra mắt còn nợ tiêu chí. Ngoài ra, bệnh cạnh việc lập danh mục 45 xã nông thôn mới của năm 2019 và 2020 phải có các xã dự phòng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến 2018 tỉnh Tiền Giang có 63 xã nông thôn mới. Riêng đối với việc nâng chất xã nông thôn mới. mỗi huyện cần chọn 01 xã đã ra mắt để nâng cấp và chọn từ 2 đến 3 xã xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, tập trung hoàn tất hồ sơ cho các xã trong danh mục năm 2019.

vlcsnap-2018-08-23-08h55m36s056

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Minh Nguyên

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho rằng, các địa phương phải thay đổi tư duy thành tích trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới là vì người nông dân. Sự chuẩn bị dài hạn mục tiêu của năm sau phải hoàn chỉnh công tác triển khai từ năm trước. Quan tâm đến cơ chế khen thưởng các tầng lớp nhân dân trong góp phần hoàn thành tiêu chí. Nhiệm vụ xây dựng là nhiệm vụ quan trọng cùng với các nhiệm vụ kinh tế xã hội khác. Nguồn lực từ Ban chỉ đạo tỉnh phân bổ về các địa phương, cần sự quyết tâm của đảng bộ chính quyền trong quá trình thực hiện của từng địa phương…

Thanh Thảo

Bởi THTG