Xoài cát Hòa Lộc được đánh giá 4 sao và bánh phồng tôm Nhà Cổ xếp hạng 3 sao sản phẩm địa phương

(THTG) Ngày 21-9, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Cái Bè tổ chức hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm xoài cát Hòa Lộc và bánh phồng tôm Nhà Cổ.

San pham Cai BeSan pham Cai Be 2San pham Cai Be 1

Sản phẩm Xoài cát Hoà Lộc và bánh phồng tôm Nhà Cổ. Ảnh: Chiêu Nam

Căn cứ báo cáo của các chủ thể sản phẩm, Hội đồng đã thảo luận, đánh giá từng sản phẩm theo các nội dung chấm điểm về: tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm, sức mạnh cộng đồng, khả năng tiếp thị, câu chuyện sản phẩm, chất lượng sản phẩm, chỉ tiêu cảm quan, tính độc đáo, dinh dưỡng, công bố chất lượng sản phẩm, kiểm tra định kỳ, đảm bảo chất lượng sản phẩm và cơ hội thị trường toàn cầu,… Kết quả, sản phẩm xoàn cát Hòa Lộc được 71 điểm đạt 4 sao, bánh phồng tôm nhà Cổ được 65 điểm đạt 3 sao.

“Mỗi xã, phường một sản phẩm” (tiếng Anh là One commune, one product- viết tắt là OCOP) là mô hình được học tập từ phong trào “Mỗi làng một sản phẩm của của Nhật Bản” (tiếng Anh là One village, one product- viết tắt là OVOP), phong trào này được triển khai đầu tiên ở Nhật bản từ thập niên 70 của thế kỷ trước và đã mang lại nhiều lợi ích người dân. Đến nay đã có hơn 40 nước học theo và đã triển khai rất thành công góp phần mang lại đời sống ấm no cho người dân vùng nông thôn.

“Mỗi xã, phường một sản phẩm” thực chất là giải pháp để phát triển kinh tế từ các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, truyền thống văn hóa, danh thắng các địa phương vốn dĩ là những tiềm năng lợi thế của các vùng miền chưa được phát huy, khai thác để phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn. Trong Chương trình này Nhà nước đóng vai trò tạo ra “sân chơi” bằng cách ban hành các cơ chế chính sách hợp lý để hỗ trợ phát triển như: đào tạo nâng cao kiến thức, hỗ trợ lãi suất tín dụng, đề ra các tiêu chuẩn sản phẩm, quảng bá và định hướng hình thành lên các kênh phân phối sản phẩm…còn người dân đóng vai trò chính trong sân chơi này, họ tự quyết định lựa chọn và phát triển các sản phẩm gì có lợi thế cạnh tranh của địa phương mình, đồng thời phải làm sao để các sản phẩm đó có chất lượng tốt nhất theo đúng quy chuẩn đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Chiêu Nam