Xuyên đêm bắt 7 phương tiện khai thác, vận chuyển cát trái phép

Xuyên đêm bắt 7 phương tiện khai thác, vận chuyển cát trái phép

7 phương tiện khai thác, vận chuyển cát trái phép trên sông Tiền, sông Cổ Chiên bị lực lượng Thủy đoàn II phối hợp CA tỉnh 2 tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long bắt giữ, điều tra và xử lý.