Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh

Sáng 14-4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hưởng đã đến kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.