34 C
My Tho
Thứ Năm, 27 Tháng Một, 2022
a

Phát triển vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn

  Một vùng trồng thanh long theo tiêu chuẩn Global GAP ở xã Thạnh Tân (huyện Tân Phước). Hiện nay, ở một số địa phương, vùng nguyên liệu nông sản phục vụ chế biến và tiêu...

PHỔ BIẾN